Ban chấp hành Chi ủy
 • Hoàng Tùng Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lương Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
 • Dương Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách cấp Trung học phổ thông

 • Nguyễn Thị Thảo Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách cấp Trung học cơ sở

 • Lê Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Bùi Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
 • Dương Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
Tin tức
Tin đọc nhiều