Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hà
Họ và tên Nguyễn Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều