Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quốc Định
Họ và tên Nguyễn Quốc Định
Giới tính Nam
Chức vụ Phó bí thư
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều