Ban chấp hành Chi ủy
 • Hoàng Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
Tin tức
Tin đọc nhiều