Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hiền
Chi ủy viên Nguyễn Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều