Thông tin chi tiết:
Dương Thị Duyên
Phó bí thư Dương Thị Duyên
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều