Ban chấp hành Chi ủy
 • Nguyễn Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
 • Dương Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
Tin tức
Tin đọc nhiều