Thông tin chi tiết:
Lê Văn Cường
Họ và tên Lê Văn Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Phó chủ tịch
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều