Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Hạnh
Ủy viên Bùi Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều