Ban chấp hành Chi ủy
 • Lê Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Bùi Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
Tin tức
Tin đọc nhiều