Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thảo Yến
Họ và tên Nguyễn Thị Thảo Yến
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách cấp Trung học cơ sở

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều