Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Tùng
Họ và tên Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều