Thông tin chi tiết:
Dương Thị Duyên
Họ và tên Dương Thị Duyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách cấp Trung học phổ thông

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều