Ban chấp hành Chi ủy
 • Nguyễn Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
 • Dương Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách cấp Trung học phổ thông

 • Nguyễn Thị Thảo Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách cấp Trung học cơ sở

Tin tức
Tin đọc nhiều