A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thu học phí và bảo hiểm y tế năm học 2019 - 2020 tại Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An

Cùng với các trường phổ thông công lập khác trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong tháng 10 và tháng 11 năm 2019, Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An tiến hành thu Học phí và Bảo hiểm y tế đối với học sinh năm học 2019 - 2020.

1. Việc thu học phí được thực hiện theo Nghị quyết số 104/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Sơn La khóa XIV, kì họp thứ chín. Theo đó, mức thu học phí đối với từng học sinh căn cứ theo hộ khẩu thường trú của học sinh (Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ) theo từng khu vực cụ thể như sau:

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường, thị trấn: 52.000đ/tháng x 9 tháng = 468.000đ/ cả năm học.

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực I: 28.000đ/tháng x 9 tháng = 252.000đ/ cả năm học.

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực II: 20.000đ/tháng x 9 tháng = 180.000đ/ cả năm học.

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III: 13.000đ/tháng x 9 tháng = 117.000đ/ cả năm học.

Việc miễn, giảm học phí cho học sinh được thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 145/2018/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Theo đó, học sinh được miễn học phí nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại Văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30/7/2012 của Văn phòng Quốc hội; học sinh bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; học sinh dưới 16 tuổi không có người nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; học sinh là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân; học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Học sinh được giảm học phí nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Giảm 70% học phí đối với học sinh là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Giảm 50% học phí đối với học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; học sinh có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Tất cả các trường hợp được miễn, giảm học phí học sinh đều phải nộp minh chứng kèm theo về bộ phận hành chính của nhà trường.

   2. Việc thu Bảo hiểm y tế, nhà trường thực hiện theo Thông báo số 1057/TB-ĐHTB ngày 07/10/2019 của Trường Đại học Tây Bắc về việc tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020. Theo đó, học sinh đang theo học tại trường có trách nhiệm tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc (theo quy định của luật Bảo hiểm y tế Việt Nam), trừ những học sinh đã được cấp thẻ tại địa phương. Mức đóng Bảo hiểm y tế của học sinh bằng 4,5% mức lương cơ sở mới  (từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000đ) nhân với số tháng tương ứng với thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế, trong đó học sinh nộp 50% mức đóng, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng và ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 20% mức đóng. Cụ thể:

+ Mức đóng đối với những học sinh mua Bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (6 tháng, áp dụng với học sinh khối 12) là:

1.490.000đ x 4,5% x 6 tháng x 50% = 201.150đ/học sinh.

+ Mức đóng đối với những học sinh mua Bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 (12 tháng, áp dụng đối với các học sinh còn lại) là:

1.490.000đ x 4,5% x 12 tháng x 50% = 402.300đ/học sinh.

   Trong những năm qua, Trường TH, THCS&THPT Chu Văn An đã thực hiện tốt việc thu nộp Học phí và Bảo hiểm y tế đối với học sinh đang học tại trường. Trong năm học này, nhà trường tiếp tục chỉ đạo triển khai đầy đủ Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La và các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của Nhà nước và các Bộ, Ngành có liên quan đến toàn thể học sinh, giáo viên để thực hiện thu nộp các khoản tiền trên theo đúng quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều