A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch hoạt động tuần 1 từ 20/8/2018 đến 26/8/2018 năm học 2018 - 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS & THPT CHU VĂN AN

Độc lâp – Tự do -  Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 1

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÁ NHÂN VÀ BỘ PHẬN

Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018

 1. I. Kế hoạch hoạt động giáo dục

TT

Cá nhân, tổ chức chỉ đạo

Nội dung công việc

Cá nhân, tổ chức

thực hiện

Thời gian thực hiện

Yêu cầu

 1.  

Chi bộ, Ban Giám hiệu

- Chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

- Tham gia và chỉ đạo họp với Ban Chuyên môn.

 

- Theo dõi cán bộ, giáo viên theo các nội dung đã được phân công trong Nội dung, tiêu chí thi đua.

- Chỉ đạo các P. Hiệu trưởng, Đoàn TN, GVCN, Ban phục vụ dạy thêm học thêm, Tổ G.vụ thực hiện công tác họp PH

- Tất cả các bộ phận, cán bộ, giáo viên và học sinh

- P.Hiệu trưởng, TTCM

- Hiệu trưởng.

 

- GVCN; Ban Phục vụ dạy thêm, học thêm; Tổ G. vụ

- Từ 20/8 đến 26/8

 

- Theo lịch của Ban CM

- Từ 20/8 đến 26/8

- Ngày 25/8 và 26/8

Hiệu trưởng Chỉ đạo nghiêm túc, có tính động viên.

- Cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

 1.  

Ban Chuyên môn

Kế hoạch chung:

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn.

- Tổ chức họp chuyên môn và chỉ đạo các tổ trưởng tổ CM sinh hoạt chuyên môn với các nội dung sau:

+ Học tập Quy chế CM, phổ biến nội dung đã được phân công.

+ Quán triệt các tổ trưởng tổ CM về việc viết PPCT Chất lượng cao phục vụ tự chủ.

+ Hoàn thiện PPCT năm học 2018-2019.

+ Chuẩn bị các hồ sơ chuyên môn của Ban CM, hồ sơ của giáo viên.

+ Quán triệt các tổ trưởng CM, GVBM thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

+ Theo dõi và chỉ đạo các tổ trưởng CM (như đã phân công) theo dõi việc thực hiện các nội dung đã được quy định trong Nội dung, tiêu chí thi đua.

- Hoàn thiện Kế hoạch CM

- Chỉ đạo việc duyệt giáo án, dự giờ đối với hai GV Lâm, Thành (môn Toán).

- Các P. Hiệu trưởng theo dõi việc thực hiện các nội dung trong Nội dung, tiêu chí thi đua như đã được phân công.

- Chỉ đạo việc sắp xếp tài liệu tại phòng Lưu trữ và thu dọn sắp xếp phòng chuyên môn.

- Triển khai việc xây dựng hồ sơ dạy thêm, học thêm hạn cuối 15/9

- Theo Kế hoạch, cho học sinh đăng kí học thêm.         

- Thông qua việc thực hiện chỉ đạo CM và các nội dung báo cáo từ các TTCM, P. Hiệu trưởng lập báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tuần tại cuộc họp Giáo ban.

 

 

 

 

 

 

 

đ/c Duyên, đ/c Yến, 

6 TTCM,

 

 

 

 

 

 

 

 • Thực hiện KHCM cấp THPT:

+ Họp chuyên môn đầu năm theo cấp học, tổ CM

+ Triển khai tập huấn nội dung tập huấn tại Sở GD&ĐT

+ Cho HS khối 11, 12 đăng kí học thêm học kì I

+ Xếp TKB chính khóa từ tuần 2

+ Hoàn thiện kế hoạch CM cấp THPT

+ Thực hiện tốt các công việc phát sinh (nếu có)

 

Đ/c Duyên, Tổ CM

GV được tập huấn ở Sở

Đ/c Duyên, GVBM

Đ/c Duyên

Đ/c Duyên

Theo phân công

Trước 25/8/2018

Nghiêm túc, hiệu quả, cộng đồng trách nhiệm

 • Thực hiện KHCM cấp THCS:

+ Họp Ban Chuyên môn cấp THCS

+ Họp tổ Chuyên môn

+ Triển khai công tác học thêm.

+ Triển khai công tác ôn đội tuyển HSG lớp 9

 

đ/c Yến + 3 TTCM

TTCM + GV tổ

đ/c Yến + GVCN

đ/c Yến, TTCM, GV ôn

 

Tiết 2 sáng 20/8

  14h ngày 20/8

7h15’ 25/8/2018

9h30 26/8/2018

Nghiêm túc, hiệu quả, cộng đồng trách nhiệm

 1.  

Tổ CM

- Tổ trưởng CM hoàn tất việc xây dựng KH chuyên môn, chỉ đạo tất cả các thành viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch CM tuần, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trưởng, của chuyên môn.

- Thực hiện kế hoạch chuyên môn tổ tuần 1.

- Tổ trưởng CM nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các đ/c P. Hiệu trưởng.

- Thực hiện nghiêm túc các lịch họp, nội dung họp:

+ Nội quy nhà trường

+ Quy chế CM.

+ Quy định về chuyên môn

+ Nề nếp chuyên môn

- Tổ trưởng CM theo dõi, đôn đốc các thành viên thực hiện nghiêm túc các nội dung, tiêu chí đã nêu trong Nội dung, tiêu chí thi đua.

- Tổ trưởng CM báo cáo với P. Hiệu trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của tổ mình.

- Thực hiện tập huấn chuyên môn có GVBM trong tổ.

- Các tổ trưởng lập báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ, quy định, nội quy, quy chế chuyên môn tới các đ/c P. Hiệu trưởng.

- 3 đ/c TTCM cấp THCS nộp PPCT cho Ban CM cấp THCS (bản cứng + bản mềm)

 

 

 

 

6 đ/c tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đ/c Thịnh, đ/c Hiền,

 đ/c Chi

 

 

 

 

Trước ngày 25/8/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/8/2018

 

 

 

 

 

Nghiêm túc, hiệu quả, minh bạch, rõ ràng

 1.  

Giáo viên

- Xây dựng Kế hoạch giảng dạy tuần 1.

- Thực hiện Kế hoạch giảng dạy tuần 1.

- Xây dựng, niêm yết phiếu báo giảng tuần 1.

- Thực hiện giảng dạy theo phiếu báo giảng tuần 1.

- Thực hiện Nội quy trường học, Quy định, Quy chế, nề nếp chuyên môn CM.

- Nộp PPCT cho TTCM

- Thực hiện các nhiệm vụ do Ban CM giao.

 

 

 

GVBM

Trước 20/8/2018

Từ 20/8 đến 25/8

Trước 20/8/2018

Từ 20/8 đến 25

Từ 20/8/2018

 

24/8/2018

Trước 25/8/2018

 

Thực hiện

nghiêm túc, hiệu quả, có trách nhiệm, hoàn thành đúng thời gian,

 1.  

GVCN và Trường khối chủ nhiệm

- Thực hiện Nội dung kế hoạch chủ nhiệm khối, lớp tuần 1.

- Thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch họp PH ngày 25/8, ngày 26/8 và nội dung kế hoạch khai giảng ngày 05/9.

- Tuân thủ theo Kế hoạch họp PH ngày 25/8, ngày 26/8 để  thực hiện việc mời PH dự họp. Tất cả các giấy mời mời Ban đại diện PH lớp dự họp ngày 25/8 do Hiệu trưởng kí và GVCN mời; các giấy mời mời PH lớp dự họp ngày 26/8 do GVCN kí và mời.

- GVCN báo cáo về việc thực hiện kế hoạch chủ nhiệm tuần 1 tới trưởng khối chủ nhiệm.

- Hoàn thiện việc thu tiền học thêm của học sinh cấp THPT.

- Trưởng khối chủ nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch chủ nhiệm của các GVCN trong cùng khối. Phối kết hợp cùng GVCN thực hiện tốt kế hoạch chủ nhiệm.

- GVCN báo cáo công tác chủ nhiệm với trưởng khối chủ nhiệm. Trưởng khối chủ nhiệm lập báo cáo công tác chủ nhiệm của khối và báo cáo nội dung công tác chủ nhiệm tuần 1 tại cuộc họp giao ban.

- Quản lí và trực đầu giờ lớp chủ nhiệm, lấy thông tin học sinh, lập danh sách HS có hoàn cảnh đặc biệt,..

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục nội quy Nhà trường, luật Giao thông đường bộ cho ĐVTN khi tham gia giao thông. Tổ chức cho học sinh kí cam kết: an toàn khi tham gia giao thông, không mang điện thoại tới trường,…

- Sinh hoạt lớp, rà soát thông tin HS, nhập thông tin vào Smas.

- GVCN cấp THCS triển khai kế hoạch ôn HSG Khối9, báo với GVBM có đội tuyển tự sắp xếp lịch ôn .

- GVCN cấp THCS lấy mẫu đơn đăng kí học thêm của HS

- GVCN cấp THCS triển khai kế hoạch và phát đơn đăng kí học thêm cho PHHS tại cuộc họp PH của lớp.

 

 

 

 

 

 

 

TKCN + GVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GVCN + HS

 

GVCN + HS

 

 

 

GVCN + HS

GVCN + GVBM +

HS trong đội tuyển

GVCN

GVCN + PHHS

 

 

Trước 25/8/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 20/8/2018 đến 25/8/2018

22/8/2018

 

 

 

25/8/2018

       25/8/2018

 

7h15’ 25/8/2018

9h30’ 26/8/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện

nghiêm túc, hiệu quả, có trách nhiệm,  và hoàn thành đúng thời gian,

 1.  

Tổ Giáo vụ

- Thực hiện kế hoạch của tổ, của các bộ phận trong tổ.

- Xử lý kịp thời các tình huống phát sinh (thuộc bộ phận KTX, đưa đón học sinh…)

- Kiểm soát tốt việc thực hiện kế hoạch họp PH, khai giảng của các cá nhân, tổ chức được phân công.

- Phối kết hợp cùng Đoàn TN trong việc theo dõi, đánh giá thi đua trong khối học sinh.

- Phụ trách chuông (trống).

- Đăng Kế hoạch tuần 1 lên Website

- Các bộ phận báo cáo về việc thực hiện kế hoạch tuần 1 tới tổ trưởng.

- Tổ trưởng chỉ đạo bộ phận Website hoạt động tích cực.

- Tổ trưởng thực hiện theo dõi, đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nội dung, tiêu chí thi đua.

- Tổ trưởng báo các nội dung thực hiện kế hoạch, kết quả thực hiện kế hoạch tuần 1, kết quả thực hiện nội dung tiêu chí thi đua của các bộ phận, cá nhân trong tổ tại cuộc họp Giao ban tuần.

 

 

 

 

 

 

đ/c Tiến và các đ/c trưởng tiểu ban

 

 

 

 

 

 

Trước 25/8/2018

 

 

 

 

Thực hiện

nghiêm túc, hiệu quả, có trách nhiệm,  và hoàn thành đúng thời gian

 • Bộ phận phụ trách Lao động:

- Làm cỏ, sới đất, bón phân, vệ sinh trường lớp như: Lau mạng nhện, cửa kính, tường, nền phòng học và hành lang.

- Nhặt rác, chuyển đồ phòng kho,....

- Cử lớp trực tuần quét dọn toàn bộ sân trường.

- Thực hiện các công việc phát sinh.

GVCN, HS

21/8/2018

 

Nghiêm túc, đúng thời gian

 • Bộ phận phụ trách Xe đưa đón:

- Cho HS và PH đăng kí bổ sung và hoàn thiện ký hợp đồng xe đưa đón với nhà xe.

 

đ/cĐịnh, Nhà xe, GVCN

 

Trước 25/8/2018

Nghiêm túc, đúng thời gian

 • Bộ phận phụ trách KTX:

- Hướng dẫn PHHS đăng ký bổ sung cho HS ở bán trú nội trú với BQL KTX trường ĐHTB.

 

đ/c Học, BQLKTX

 

Trước 25/8/2018

Nghiêm túc, đúng thời gian

 1.  

Ban Phục vụ dạy thêm, học thêm

- Thực hiện kế hoạch tuần 1 của ban

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do BGH giao.

- Thực hiện xây dựng KH chi năm học 2018-2019 đối với khoản tài chính 125tr.

- Thực hiện chuẩn bị văn phòng phẩm năm học 2018-2019 cho GV

- Phối kết hợp cùng tổ Giáo vụ xây dựng tài chính chi khai giảng.

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nội dung, tiêu chí thi đua.

- Tổ trưởng báo các nội dung thực hiện kế hoạch, kết quả thực hiện kế hoạch tuần 1, kết quả thực hiện nội dung tiêu chí thi đua của cá nhân trong tổ tại cuộc họp Giao ban tuần.

 

 

 

BGH, Ban CM, Đoàn TN, Ban phục vụ dạy thêm học thêm

 

 

 

Hoàn thành trước ngày 25/8/2018

 

 

 

Thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường mà vẫn đạt hiệu quả cao nhất

 1.  

Công đoàn

- Thực hiện kế hoạch tuần 1 đã được xây dựng.

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc các cá nhân, tổ chức thực hiện các nội dung đã được quy định trong Nội dung, tiêu chí thi đua.

- Họp BCH Công đoàn để thống nhất cách thức làm việc và thống nhất kế hoạch hoạt động trong tháng.

- Động viên cán bộ, viên chức, người lao động chuẩn bị tốt về mọi mặt để bước vào năm học mới.

- Tổ chức quán triệt nhiệm vụ năm học và các văn bản chỉ đạo của công đoàn tới 100% CĐV.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên CĐV ốm đau, rủi ro.

- Tham gia các hoạt động khác do CĐ cấp trên tổ chức.

- Phân công chuẩn bị các công tác khen thưởng trong ngày Lễ khai giảng

 

 

 

 

BCHCĐ

 

BCHCĐ

 

BCHCĐ

 

BCHCĐ + BGH

BCHCĐ + CĐV

BCHCĐ

 

 

 

 

Từ 20/8/2018 đến 25/8/2018

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 22/8 đến 4/9/2018

 

 

 

 

Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã đề ra

 1.  

Đoàn Thanh niên

- Thực hiện kế hoạch tuần 1 đã được xây dựng.

- Phối kết hợp với Tổ Giáo vụ thực hiện theo dõi, đánh giá thi đua trong khối học sinh.

- Phối kết hợp của GVCN thực hiện tốt các nhiệm vụ về thi đua của học sinh.

- Tổ chức Chào cờ đầu tháng.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ khai giảng.

- Nhập sổ đoàn cho HS Khối 10. Thu thập số liệu, sổ Đoàn viên và nhập vào máy.

BCHLCĐ, ĐVTN, Đội viên

 

BCHLCĐ, tổ Giáo vụ, GVCN, ĐVTN,đội viên

Lớp 12A, LCĐ

LCĐ, CLB Văn nghệ

LCĐ

 

Từ 20/8/2018 đến 25/8/2018

 

 

20/8/2018

23/8/2018

25/8/2018

 

 

 

Nghiêm túc, hiệu quả, cộng đồng trách nhiệm

 1.  

Bộ phận thủ quỹ, kế toán

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Thực hiện viết phiếu chi và chi các khoản tài chính

- Phối kết hợp cùng ban phục vụ dạy thêm học thêm, tổ giáo vụ trong công tác chi khai giảng, văn phòng phẩm, xây dựng kế hoạch chi năm học 2018-2019.

 

 

đ/c Chi, đ/c Bùi Thùy

 

 

Trước 25/8/2018

 

Chính xác, kịp thời, đúng yêu cầu

 1.  

Thư kí Hội đồng

- Tham gia các buổi họp do Ban Giám hiệu tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch tuần 1 cho tất cả các bộ phận, trình Hiệu trưởng phê duyệt. Đăng Kế hoạch tuần 1 lên các bảng tin.

 

đ/c Chi

 

Trước 25/8/2018

Chính xác, kịp thời, đúng yêu cầu

 1.  

Hiệu trưởng

Họp giao ban tuần 1:

- Phiên họp 1: Công tác chuyên môn và kiêm nhiệm

+ Các P.Hiệu trưởng; Công đoàn; Đoàn ; Đội; TT tổ G.vụ; Trưởng ban phục vụ dạy thêm, học thêm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, những tồn tại, biện pháp khắc phục.

+ Đóng góp ý kiến.

+ Kết luận và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Phiên họp 2: Công tác chủ nhiệm lớp

+ Các trưởng khối chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuần 1, những tồn tại, thiếu xót, biện pháp khắc phục.

+ Đóng góp ý kiến.

+ Kết luận và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

- Ban Giám hiệu, Ban Chuyên môn, Tổ G.vụ, C.Đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên; Thư kí HĐ

 

- Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm; Thư kí HĐ.

 

- Từ 7h45’ đến 9h30’ ngày 24/8/2018

 

 

 

- Từ 9h45’ đến 10h30’ ngày 24/8/2018.

Nghiêm túc, đầy đủ, phản ánh đúng sự thật,  mang tính động  động viên, khuyến khích cùng làm việc.

 1.  

Hiệu trưởng,

GVCN 12A,

Đoàn thanh niên

- GVCN và Lớp 12A thực hiện công tác trực tuần:

 

 

- Chào cờ

 

 

- Theo dõi thi đua trong khối học sinh.

 

- Tính điểm thi đua.

GVCN và HS lớp 12A

 

 

- Tất cả giáo viên và học sinh toàn trường. GVCN quản lý lớp.

- Theo Kế hoạch của Đoàn, Đội

- Theo Kế hoạch của Đoàn, Đội

6h45’ ngày 20/8

 

 

- Tiết 1 ngày 20/8

 

 

- Từ 20/8 đến 25/8

 

- Ngày 25/8

Đảm bảo đầy đủ ghế, loa, mic…

- Đầy đủ, nghiêm túc.

- Nghiệm túc, đúng Quy định thi đua

- Chính xác, công bằng

II. Kế hoạch khác:

TT

Cá nhân, tổ chức chỉ đạo

Nội dung công việc

Cá nhân, tổ chức

thực hiện

Thời gian thực hiện

Yêu cầu

 1.  

Ban Giám hiệu

1. Họp Phụ huynh:

1.1. Họp Ban Đại diện PH trường:

- Báo cáo định hướng giáo dục của Nhà trường 2018-2019

- Thông qua các văn bản, kế hoạch của các tổ chức trong Nhà  trường.

- Ý kiến đóng góp và Hiệu trưởng phúc đáp các ý kiến.

- Bầu BCH Hội CMHS năm 2018-2019.

 

1.2. Họp PH toàn trường:

- Phát động ủng hộ gây quỹ để hỗ trợ cho HS có hoàn cảnh khó khăn,

- Báo cáo định hướng giáo dục của Nhà trường 2018-2019

- Thông qua các văn bản, kế hoạch của các tổ chức trong Nhà  trường.

- Ý kiến đóng góp và Hiệu trưởng phúc đáp các ý kiến.

1.3. Họp PH cấp lớp:

- Nhận xét HS trong tuần học đầu tiên.

- Định hướng công tác hoạt động phối kết hợp giáo dục HS giữa PHHS và GVCN có hiệu quả.

- Triển khai Kế hoạch hoạt động chung và của lớp.

- Lấy ý kiến đóng góp của PHHS và giải đáp

 

BLĐ Hội PHHS, BGH, Ban CM, Ban Tài chính,LCĐ,Thư ký HĐ

 

 

 

CBGV toàn trường cùng toàn thể PHHS các lớp

 

 

 

 

 

GVCN, PHHS lớp

 

14h30’ 25/8/2018

 

 

 

 

 

7h30’- 9h30’ 26/8/2018

 

 

 

 

 

 

9h30’- 10h 26/8/2018

 

 

 

 

Nghiêm túc, hiệu quả, đúng thời gian

 

 

 

 

 

 

Nghiêm túc, hiệu quả, giải đáp các ý kiến của PHHS đúng theo đúng những điịnh hướng của Nhà trường

2. Khai giảng năm học 2018-2019:

- Họp thảo luận, thông qua kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, tổ chức

 

 

- Chuẩn bị giấy mời đại biểu

- Chuẩn bị cho công tác khen thưởng CBGV và HS

 

 

Ban Tổ chức và các trưởng ban, đoàn thể trong Nhà trường, TKHĐ

Công đoàn

Công đoàn

 

 

14h ngày  21/8/2018

 

Trước27/8/2018

Từ 22/8/2018 đến 4/9/2018

 

Nghiêm túc,  hiệu quả, thống nhất

 

Đúng thời gian, chính xác các tông tin

Sơn La, ngày 19 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

 

 

 

TS. Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

Vũ Thị Khánh Chi

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan