Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quốc Định
Phó bí thư Nguyễn Quốc Định
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều