Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quốc Định
Phó bí thư Nguyễn Quốc Định
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội