Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quốc Định
Phó bí thư Nguyễn Quốc Định
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều