Thông tin chi tiết:
Lương Văn Tiến
Bí thư Lương Văn Tiến
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội