Thông tin chi tiết:
Lương Văn Tiến
Bí thư Lương Văn Tiến
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều