Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Kim Dung
Phó bí thư - Kiêm Tổng phụ trách Đội Hoàng Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội