Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Kim Dung
Tổng phụ trách Đội Hoàng Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều