Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Tùng
Bí thư chi bộ Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội