Thông tin chi tiết:
Dương Thị Duyên
Phó bí thư Dương Thị Duyên
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội