Thông tin chi tiết:
Dương Thị Duyên
Phó bí thư Dương Thị Duyên
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều