Thông tin chi tiết:
Lê Văn Cường
Phó chủ tịch Lê Văn Cường
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội