Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thảo Yến
Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thảo Yến
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách cấp Trung học cơ sở